Verschil met acute pijn

Er is sprake van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. Daarmee onderscheidt het zich van acute pijn.

Behandeling

In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Bij sommige mensen kan door anders met de pijn om te gaan, pijn vermindering bereikt worden.

Behandelmethodiek

Frank Kleinleugenmors is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn, een landelijk netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, welke allen dezelfde behandelmethodiek hanteren.