Functionele Neurologische Stoornis

Bij functionele neurologische stoornis (FNS) werken de hersenen en/of zenuwen niet goed. Er is geen structurele afwijking, maar een stoornis in de functie. Er ontstaan klachten zoals verlamming, loopstoornis, tremor, gevoelsstoornis en aanvallen die lijken op epilepsie. Ook komen vermoeidheid en pijn regelmatig voor. Het zien kan beperkt zijn en men kan moeite hebben met denken, onthouden of met spreken.

Het probleem bij functionele neurologische stoornis is te vergelijken met een software probleem. De hardware is in goed,  maar de werking (“het functioneren”) geeft problemen.

De behandeling

Het goed begrijpen van de diagnose is belangrijk. Ook het opnieuw aanleren van normale bewegingen is een goede manier om de klachten te verminderen. Dit kan met speciale oefentherapie. Veel moeite doen (wilskracht) kan de FNS verergeren. Voor een goede behandeling kunnen activiteiten het best langzaam worden opgebouwd. Ook het herkennen van aspecten die invloed hebben op de klachten zijn belangrijk voor de behandeling.

Onderdeel van de behandeling kan katalepsie-inductie zijn, waardoor spierverstijving in de ledematen opgeroepen wordt. Er ontstaat een nieuwe manier om signalen van en naar de hersenen te sturen. Hierdoor kunnen klachten zoals verlamming, krachtsverlies en trillende of schokkende bewegingen verminderen of zelfs helemaal over gaan.

Frank Kleinleugenmors is aangesloten bij het FNS-net, een netwerk van therapeuten gespecialiseerd in FNS.