De training vind bij voorkeur plaats in kleine groepjes van maximaal 12 medewerkers. Er zijn meerdere “contactmomenten” waardoor bewustwording en het trainen van vaardigheden voldoende verwerkingstijd hebben. De training bestaat meestal uit een groepsbijeenkomst van 1 uur en een individuel werkplekonderzoek met instructie van 30 minuten. Aan het eind van de training krijgt iedere medewerker een duidelijk geïllustreerde cursusbrochure. Aangeraden wordt na enkele maanden een terugkomstbijeenkomst te organiseren, waardoor er meer borging is voor effect op lange termijn.

Na een kort gesprek kan een offerte op maat gemaakt worden.