Oefentherapie Mensendieck richt zich op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een ongunstige houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.

Met oefeningen en begeleiding worden klachten, zoals bijvoorbeeld rugklachten, nek- en schouderklachten en RSI (“muisarm”) behandeld. Geleerd wordt om zelfstandig invloed uit te oefenen op de klacht. In Computer Idee heeft een praktisch artikel gestaan over preventie van RSI waar ik als oefentherapeut Mensendieck aan meegewerkt heb.

De oefeningen kunnen gericht zijn op soepelheid en kracht, maar ook op allerlei houdingen en bewegingen in het dagelijkse leven. Door het gebruik van spiegels worden een verkeerde houding en manier van bewegen zichtbaar gemaakt. “

De praktijk in Amsterdam en Den Andel is gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde klachten slaapproblemen, en chronische pijn. In een video over pijneducatie wordt het verschil uitgelegd tussen acute en chronische pijn.”

Behandelingen worden vergoed door de (aanvullende) zorgverzekering (zie: Vergoeding zorgverzekeraars 2024). De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk. “