Bij een werkplekonderzoek wordt de werkplek beoordeeld en zonodig aangepast. Een van tevoren ingevulde beeldscherm checklist wordt besproken en geeft snel inzicht in de mogelijke oorzaken. Bij de instructie wordt de werkplek direct aangepast en worden eenvoudige tips en oefeningen gegeven die de kans op klachten als RSI voorkomen en/of verminderen.

In een video is te zien wat belangrijk is bij het instellen van de werkplek.

Na een kort gesprek kan een offerte op maat gemaakt worden.