Een aantal oefeningen bij nek en schouderklachten zijn te zien als ondersteuning van een behandeling met oefentherapie Mensendieck in de praktijk in Amsterdam en Den Andel. De oefeningen zijn vooral gericht op soepelheid en kracht. Ze zorgen er ook voor dat het makkelijker wordt een betere houding te krijgen. Tevens kunnen ze ter preventie van RSI gedaan worden.

Via een playlist (horizontale streepjes rechtsboven) kan een oefening getoond worden.